about image
Advokatska kancelarija VASIN

Advokatska kancalarija za privredno pravo i bankarstvo

Došli smo iz privrede, razumemo biznis i Vaše potrebe. Shvatamo značaj uspešnog i efikasnog rešavanja Vaših poslovih izazova. U našem radu upravo primenjujemo takav pristup. Rezulat toga su jasni, koncizni i direktni pravni saveti i vrhunski profesionalne i efikasne usluge. Ukoliko Vam je potrebna stucna pomoć ili savet, budite slobodni i kontaktirajte nas na

[email protected]

Ukratko o nama

Rezultat, pouzdanost, poverenje

Dr Tatjana Vasin ima više od 23 godine profesionalnog iskustva koje je stekla u kompanijama Ernst & Young (Pravna savetnica), u Societe Generale Bank (Šefica pravnog sektora), u Hypo Alpe Adria Bank (Zamenica direktora sektora podrške) i u Piraeus Bank (Izvršna direktorka i članica Izvršnog odbora Banke).

Advokat dr Tatjana VASIN je stalni arbitar pri Stalnoj arbitrazi pri Privrednoj komori Srbije, kao i u Udruzenju za arbitrazno pravo - Beogradskom Arbitraznom centru (BAC).

Član je Udruženja Korporativnih Direktora Srbije.

Clan Upravnog odbora Tursko Srpskog privrednog udruzenja.

Advokatska kancelarija VASIN zapošljava vrhunske advokate koji klijentima pružaju profesionalne usluge najvišeg kvaliteta.

Tim Advokatske kancelaruje VASIN čine advokati sa velikim profesionalnim iskustvom u različitim oblastima privrednog prava koje su stekli dugodišnjim radom u bankama i kompanijama u Srbiji kao i dugogodišnjim bavljenjem advokaturom u oblasti privrednog prava kao i drugim tradicionalnim oblastima prava.

Advokat Gordana Milisavljević ima preko 14 godina iskustva, tokom kojih je zastupala klijente u najkompleksnijim sporovima i sporovima najveće vrednosti, koja pored toga ima bogato iskustvo u konsalting poslovima u oblasti privrednog prava i bankarstva.

Advokat Nikola Rusić ima preko 5 godina iskustva koje je stekao radeći na kompleksim pravnim poslovima i zastupanjima u bankama u Srbiji kao i u advokaturi.

Advokat Nina Delipara ima preko 10 godina rada u advokaturi koje je stekla baveći se poslovima zastupanjima i svim drugim oblastima privrednog prava i tradiocionalnim oblastima prava.

Advokat Petar Milutinović ima preko 10 godina rada u advokaturi koje je stekao u oblasti privrednog prava i svih ostalih tradiocionalnih oblasti prava.

Advokatska kancelarija VASIN pruža pravne usluge iz sledećih oblasti prava, privredno pravo, strana ulaganja, infrastruktura, bankarsko i finansijsko pravo, telekomunikaciono pravo, pravo intelektualne svojine, medijacije i resavanja svih vrsta sporova, radno pravo, poresko pravo, krivicno pravo i ostale oblasti prava.

Oblasti rada

Bankarsko i finansijsko pravo

Privredno pravo

Strana ulaganja

Infrastruktura

Telekomunikacijsko pravo

Stvarno pravni odnosi

Pravno intelektualne svojine

Medijacija i rešavanje sporova

Radno pravo

Poresko pravo

Krivično pravo

Kako radimo...

Advokatska kancelarija VASIN je advokatska kancelarija koja teži da postigne rezultate koji prevazilaze očekivanja njenih klijenata kroz dodavanje maksimalne vrednosti njihovom poslovanju. Advokatska kancelarija vrši složene i sofisticirane pravne usluge na lokalnom i medjunarodnom nivou.Posvećeni smo Klijentu, uvek smo mu dostupni, stojimo mu na raspolaganju i obezbedjujemo mu efikasnu uslugu. Advokatska kancelarija VASIN pruža pravne usluge visokog kvaliteta sa integritetom, professionalizmom i poštovanjem prema našim klijentima i zajednici.

S poštovanjem, Dr Tatjana Vasin