Advokatska kancelarija

VASIN

Kontakt

UKRATKO O NAMA

Advokatska kancelarija VASIN osnovana je u Beogradu 2013. godine.
Advokatsku kancelariju je osnovala i vodi Dr Tatjana Vasin.

  Tatjana

  Dr Tatjana Vasin ima više od 20 godina profesionalnog iskustva koje je stekla u kompanijama Ernst & Young (Pravna savetnica), u Societe Generale Bank (Šefica pravnog sektora), u Hypo Alpe Adria Bank (o Zamenica direktora sektora podrške) i u Piraeus Bank (kao Izvršna direktorka i članica Izvršnog odbora Banke).

  Diplomirala je 1993. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Magistrirala je 1995. godine na Katedri za Medjunarodno privredno pravo, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Stekla je zvanje doktora nauka medjunarodnih odnosa 2010. godine na Evropskom univerzitetu u Beogradu.

  Advokatska kancelarija VASIN zapošljava vrhunske advokate koji klijentima pružaju profesionalne usluge najvišeg kvaliteta.

  Advokatska kancelarija VASIN specijalizovana je za pružanje pravnih usluga iz oblasti privrednog prava, bankarstva i finansija.

  Pored navedenog, Advokatska kancelarija VASIN pruža usluge iz ostalih tradicionalnih oblasti prava, prava nekretnina, autorskog prava i prava intelektualne svojine, krivičnog prava, radnog prava, poreskog prava i druge vrste zastupanja.

...............

Došli smo iz privrede, razumemo biznis i Vaše potrebe. Shvatamo značaj uspešnog i efikasnog rešavanja Vaših poslovih pitanja. U našem radu upravo primenjujemo takav pristup. Rezulat toga su jasni, koncizni i direktni pravni saveti i vrhunski profesionalne i efikasne usluge.

OBLASTI RADA

 • BANKARSTVO I FINANSIJE
 • Advokatska kancelarija VASIN pruža širok spektar pravnih saveta iz oblasti bankarskog i finansijskog prava. Pružamo savete koji se odnose na sindicirane kredite, korporativno i projektno finansiranje, finansiranje projekata za razvoj nepokretnosti, finanisranje infrastrukture, cross border finansiranja, javno privatna partnerstva, statusna pitanja kao i pitanja korporativnog upravljanja u oblastima bankarstva i finansija.
  Klijentima pomažemo u razumevanju i tumačenju regulative bankarskog i finansijskog poslovanja u Republici Srbiji. Struktuiramo, restruktuiramo, ugovorno implementiramo i obezbedjujemo poslovne transakcije naših Klijenata.
 • PRIVREDA
 • U oblasti rada Advokatske kancelarije VASIN spada i spektar statusnih i transakcionih poslova privrednih društava, počevši od njihovog osnivanja, akvizicije privrednih društava, korporativnih restrukturiranja, zajedničkih ulaganja, privatizacije. Iskusni smo u poslovima, pouzdanog i efikasnog rešavanja kompleksnih pravnih pitanja u vezi sa različitim modelima sticanja privrednih društava i zajedničkih ulaganja.
 • TELEKOMUNIKACIJE
 • U obasti telekomunikacija radimo osnivanje, kupoprodaju i statusne promene privrednih društava iz oblasti telekomunikacije. Zastupanje telekomunikacionih kompanija pred državnim i regulatornim organima nadležnim za oblast telekomunikacija. Savetovanje i pravljenje širokog spektra ugovora i drugih dokumenata za telekomunikacione kompanije.
 • NEPOKRETNOSTI
 • Pružamo sve vrste pravnih usluga koje se odnose na razvoj, izgradnju, zakup, upravljanje, strukturiranje, finansiranje, kupovinu i raspolaganje poslovnim, stambenim i ostalim objektima kao i due delligence nepokretnosti pod hiptekom.
 • INTELEKTUALNA SVOJINA
 • Za naše klijete registrujemo žigove, patente, autorska prava kao i prava intelektualne svojine, pri Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije i vršimo ostale pravne usluge iz ove oblasti.
 • REŠAVANJE SPORA
 • Delovanje Advokatske kancelarije VASIN ide u cilju da se preduprede potencijalni sporovi i sudski postupci naših klijenata kroz predhodnu identifikaciju pravnih rizika u pravnom poslu kao i kroz ugradnju mehanizma za sprečavanje njihovog aktiviranja i mehanizama za njihovo rešavanje. U dogovoru sa klijentima pregovaramo, kako bi vansudski rešili sporove, a ukoliko to nije moguće pružamo vrhunski profesionalnu uslugu zastupanja pred svim domaćim i stranim sudovima i arbitražama.;br: Imamo iskustvo i tehničke mogućnosti u istovremenom vodjenju velikog broja sudskih postupaka za potrebe naših klijenata uz monitoring i izveštavanje na dogovorenom nivou.
 • RADNO PRAVO
 • Pružamo sveobuhvatne usluge vezano za radno pravne odnose, od zaključenja ugovora o radu sa top menadžmentom, prestanka radnopravnih odnosa, rešavanja radnopravnih pitanja sa elementom inostranosti kao i rešavanje radnopravnih pitanja prilikom kupovine privrednih društava i restruktuiranja
 • PORESKO PRAVO
 • U saradnji sa najboljim stručnjacima sa ovih prostora, našim klijentima pružamo sveobuhvatne usluge iz oblasti oporezivanja od planiranja poreza do uskladjenosti poslovanja sa poreskim propisima.
 • KRIVIČNO PRAVO
 • Odbrana Klijenata u krivičnom, prekršajnom, trgovinsko-prestupnom i disciplinskom postupku, posredovanje, savetovanje kao i svi drugi vidovi pravne pomoći u ostvarivanju i zaštiti prava i interesa fizičkih i pravnih lica.

...................

SIGURNOST, POVERENJE, PROFESIONALIZAM, EFIKASNOST

KONTAKTIRAJTE NAS

  Adresa: Generala Save Grujića 1, 11040 Beograd
  Adresa: Šekspirova 7b, 11000 Beograd
 Telefon: +381 11 4059 748
 Telefon: +381 11 4092 252
 Mobilni: +381 60 6666 137
 E-Mail: office@vasinlawoffice.com
 Web: www.vasinlawoffice.com

KAKO RADIMO

Advokatska kancelarija VASIN je advokatska kancelarija koja teži da postigne rezultate koji prevazilaze očekivanja njenih klijenata kroz dodavanje maksimalne vrednosti njihovom poslovanju. Advokatska kancelarija vrši složene i sofisticirane pravne usluge na lokalnom i medjunarodnom nivou.Posvećeni smo Klijentu, uvek smo mu dostupni, stojimo mu na raspolaganju i obezbedjujemo mu efikasnu uslugu. Advokatska kancelarija VASIN pruža pravne usluge visokog kvaliteta sa integritetom, professionalizmom i poštovanjem prema našim klijentima i zajednici.

S poštovanjem, Dr Tatjana Vasin